Graaf Floris KinderRaad

Op de Graaf Floris hebben we een KinderRaad. Een KinderRaad is een groep kinderen die meedenkt over allerlei dingen die te maken hebben met de school. Vooral gericht op de kinderen van de school. De KinderRaad volgt ook de koers van ons bestuur Talent Primair. Deze is ook voor kinderen.

Kinderkoers Talent Primair

KinderRaad belangrijk op de Graaf Floris

  • De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt bij hen en er vervolgens met elkaar over te praten.
  • Als aanvulling op de ideeen die de driectie en het team lanceren, hebben kinderen vaak een originele en frisse kijk op zaken en komen vaak zelf met mooie nieuwe ideeen.
  • Door mee te doen aan de KinderRaad leren kinderen dat ze dingen in hun directe omgeving kunnen veranderen.
  • De kinderen leren op deze manier beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor de eigen mening, rechten, belangen en uiten wat er in hen omgaat.
  • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over diverse onderwerpen. Ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen etc.
  • Een KinderRaad sluit aan bij de doelstelling van 'actief burgerschap'.

KinderRaad Vertegenwoordigers

  • De KinderRaad bestaat in totaal uit ongeveer 6 tot 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
  • Er wordt ongeveer om de 8 weken vergaderd op een woensdagmiddag.
  • In de eerste vergadering wordt er een voorzitter en notulant gekozen door de kinderen zelf.