Ouderbetrokkenheid   hebben wij hoog in het vaandel. Gelukkig zijn heel veel ouders/verzorgers op verschillende manieren actief op de Graaf Floris. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol. Ook andere ouders/verzorgers zetten zich in bij veel activiteiten onder en na schooltijd. 

Een paar voorbeelden: 

  • Hulp bij de organisatie van festiviteiten 

  • Klassenouders

  • Hulp bij crea-activiteiten 

  • Begeleiden tijdens een educatief uitstapje 

  • Hulp bij sportactiviteiten 

  • Hulp bij het lezen/flitsen 

  • Luispluisouders/verzorgers

De school streeft ernaar de ouders zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen binnen de school.  Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders een informatiekalender, waarin een overzicht wordt gegeven van alle activiteiten, het vakantierooster en de nodige adressen. In de groepen 1 t/m 8 vinden de LOK (Leerkracht/Ouder/Kind) gesprekken plaats. Daarnaast ontvangt u als ouder via 'Social Schools' de praktische informatie van de groep van uw kind.