Passend onderwijs

 

Ons zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit de IB-er (intern begeleider die verantwoordelijk is voor onze uitgebreide leerlingenzorg) en onze RT-er (remedial teacher die leerlingen begeleid buiten de groep). De IB-er bewaakt de begeleidingsafspraken, heeft overleg met instanties en beheert de leerling-dossiers. Daarnaast zijn er belangrijke taken op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen rondom zorgleerlingen en het bijhouden van onze orthotheek, waarin de toetsen en materialen voor verdere ondersteuning zich bevinden.
De intern begeleider begeleidt de leerkrachten in hun extra zorg voor leerlingen en het zoeken naar daarvoor noodzakelijke leermaterialen.
 

Volgen van ontwikkeling

Ons doel is om de voortgang in leren en ontwikkelen van elk kind te waarborgen. Dit gebeurt door de kinderen regelmatig te observeren, door kind- en oudergesprekken of door het afnemen van toetsen. Kinderen die op een bepaald gebied uitvallen worden vroegtijdig ontdekt en krijgen dan extra begeleiding. Naast het afnemen van de methodetoetsen hanteren we voor een objectieve norm de toetsen die zijn ontwikkeld door het CITO (Centraal Instituut Toetsontwikkeling).

Speciale leerlingenzorg

In de groep is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor het leerproces van de kinderen. Het is ons streven om in de groep onderwijs van goede kwaliteit te bieden voor alle kinderen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Regelmatig hebben kinderen op de basisschool gedurende enige tijd extra aandacht nodig. Dat zijn soms leerlingen die bij een bepaald vak leerproblemen ondervinden, soms ook meerbegaafde leerlingen die een grotere uitdaging nodig hebben om hun interesse niet te verliezen.