Graaf Floris is gezond

De Graaf Floris heeft het vignet Gezonde School behaald! De eerste school van de Gemeente Stichtse Vecht!

Met de themacertificaten voor Welbevinden en Relaties & seksualiteit geven wij aan ons structureel bezig te houden met het welbevinden van leerlingen en het team en met relationele en seksuele vorming op school. Dit doet de school onder andere door lessen uit onze methode Vreedzaam en het inzetten van het lespakket Kriebels in je buik. GGD regio Utrecht heeft de school geholpen met het structureel en integraal borgen van het thema Relaties & seksualiteit en het behalen van het vignet Gezonde School.

Het vignet Gezonde School is een landelijke erkenning voor scholen die zich structureel inspannen om de gezondheid van leerlingen te verbeteren. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

De afgelopen twee jaar hebben wij in samenwerking met de GGD Utrecht een mooi curriculum neergezet voor de school. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het Welbevinden, Relaties en Seksualiteit. Hiervoor zetten we gedurende het hele jaar activiteiten in.  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op De Gezonde School .