Vrienden “Graaf Floris”

 

De Stichting ‘Vrienden van de Graaf Florisschool’ is ter gelegenheid van een julileum opgericht voor de kinderen van de school. Ouders, oud-leerlingen, belangstellenden van onze school en sponsors kunnen via de Stichting de school financieel (donateurs) en moreel steunen. Van de financiën worden niet-gesubsidieerde plannen verwezenlijkt ten bate van het onderwijs aan de leerlingen.

In de afgelopen jaren zijn o.a. chromebooks, bibliotheekboeken aangeschaft en is er zelfs een enrome bijdrage geleverd aan ons nieuwe openbare schoolplein. Op initiatief van de Stichting is er ook een ophaalservice-oud-papier gestart, elke tweede zaterdag van de maand. Ook zorgt Stichting 'Vrienden' ervoor dat alle kinderen jaarlijks een extra uitje krijgen. 

Jullie zeer welkome gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL06RABO0146577132 t.n.v. St. Vrienden Graaf Florisschool.

Het bestuur van de Stichting ‘Vrienden’ bestaat uit de volgende ouders:

Frederik de Vries (voorzitter)

Annelies Tuinman (penningmeester)

Ronald van Workum