Ziekmelden

 

We verwachten alle kinderen tijdig op school. Ziekmeldingen graag voor schooltijd doorgeven via een absentiemelding in Social Schools. Als kinderen zonder afmelding afwezig zijn wordt voor 9.15 uur met de ouders gebeld.