Kind & Co

Kind & Co is een kinderopvangorganisatie die alle vormen van opvang aanbiedt op diverse locaties in en rond de regio Utrecht. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de kinderen en u staat centraal. Dat doen wij door gekwalificeerde medewerkers met verschillende aandachtsgebieden in te zetten.

Tussenschoolse opvang bieden wij in samenwerking met de school, waarin goede samenwerking met de school, de ouders en de vrijwilligers voorop staat. Er zijn deels pedagogisch medewerkers van Kind & Co en deels vrijwilligers aanwezig om van het overblijfmoment een ontspannen, maar ook goed georganiseerd moment te maken. Van ouders vragen wij eens per schooljaar mee te draaien. Tijdens het overblijf moment zullen wij korte activiteiten verzorgen.

TSO Online

Ook verzorgen wij de administratie en de organisatie rondom de tussenschoolse opvang. Het tarief van de TSO zal € 2,35 per keer bedragen. Wij werken met een digitaal programma, TSO online genaamd. Via uw Mijn KMN Kind & Co kunt u zich aanmelden voor TSO Online, de overblijf momenten doorgeven en bijvoorbeeld ook facturen in zien. Onderstaand leest u hierover meer informatie. Wij factureren de werkelijk afgenomen TSO momenten maandelijks achteraf.

Inschrijven bij KMN Kind & Co

Maakt u al gebruik van opvang op het kinderdagverblijf (bijvoorbeeld voor uw jongere kind) en/of buitenschoolse opvang bij KMN Kind & Co? Dan beschikt u al over een account op Mijn KMN Kind & Co en hoeft u zich niet in te schrijven. Maakt u geen gebruik van opvang bij KMN Kind & Co en wilt u gebruik maken van TSO? Dan kunt u zich inschrijven via onze website:  https://www.kmnkindenco.nl/

Inschrijven is uiteraard kosteloos. Om in te schrijven kiest u de optie TSO Online. Na uw inschrijving ontvangt u vanuit Kind & Co de spelregels TSO Online en de machtiging voor automatische incasso die door u ondertekend moet worden. Zodra Kind & Co de machtiging ondertekend heeft ontvangen dan ontvangt u uitleg hoe u kunt inloggen in het ouderportaal Mijn KMN Kind & Co.

TSO momenten vooraf doorgeven

Vanaf het moment dat u kunt inloggen in uw Mijn KMN Kind & Co kunt u de gewenste TSO momenten vooraf gaan doorgeven voor het huidige schooljaar. Dit is nodig omdat de TSO-coördinator verantwoordelijk is voor het inzetten van voldoende overblijfvrijwilligers voor de kinderen die per dag verwacht worden. Dit weet de coördinator alleen als u uw gewenste momenten vooraf doorgeeft. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze TSO administratie via tsoonline@kmnkindenco.nl

Met vriendelijke groet,

KMN Kind & Co