Kind & Co

Kind & Co is een kinderopvangorganisatie die alle vormen van opvang aanbiedt op diverse locaties in en rond de regio Utrecht. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en de kwaliteit van onze dienstverlening aan de kinderen en u staat centraal. Dat doen wij door gekwalificeerde medewerkers met verschillende aandachtsgebieden in te zetten.