Missie:  ‘SAMEN VOORUIT’

Welkom bij Graaf Floris.

Dé school die aandacht heeft voor jouw groei. Als levendige en kleurrijke school, geloven we dat je met de juiste energie verder komt. Samen bereik je meer.

Met een bevlogen team van leerkrachten en begeleiders, stimuleren we je om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Dit doen we door samen te leren en nieuwe dingen te proberen. Door je te enthousiasmeren met verrassende lessen en activiteiten. Maar ook door doelgericht te bouwen aan jouw toekomst.

Geluk zit in de kleine momenten. In de vooruitgang die we samen maken. Wat je achtergrond, dromen of ideeën ook zijn, zet de eerste stap en maak het waar.

Graaf Floris 'Zet je in beweging'

 

Visie

Op de Graaf Floris hebben we 5 kernwaarden. De kernwaarden zijn onze handen en voeten van onze identiteit. Ze geven richting in hoe wij werken en waar wij voor staan. Onze visie op de Graaf Floris hebben we in de volgende kernwaarden geformuleerd:

 

Samen

Wij werken samen en leren van- en met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar helpen en op elkaar letten. We lossen problemen samen op – leerkrachten, leerlingen en ouders. Zo houden wij in elke groep LOK gesprekken (Leerkracht-Ouder-Kind). Leerlingen bereiden zich voor op deze gesprekken: wat wil je bespreken, wat worden de doelen voor komende periode etc. Kinderen leren hierdoor reflecteren en hier woorden aan te geven. Maar worden op deze manier ook meer bewust van hun eigen (leer)behoeften zien en uitspreken.

Reiken

Wij willen het uiterste uit onze leerlingen halen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren leren. Door zelf doelen te stellen, leren kinderen zichzelf steeds uit te dagen. In alle groepen formuleren kinderen hun eigen doel; waar ze de komende periode aan willen werken en wat ze graag willen bereiken. Dit kan zowel een doel zijn in de lesstof, maar dat hoeft niet. Je kunt bijvoorbeeld ook beter willen samenwerken, je spullen overzichtelijker willen leren houden of netter willen schrijven. Door deze doelen op te schrijven, zien en voelen kinderen dat je kunt groeien en kunt bereiken wat je wilt!

Richting

Wij geven richting en een stevige basis om op te bouwen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een stevige basis meekrijgen voor de toekomst. We zijn tenslotte een Basisschool. Maar we zetten ook een duidelijke structuur met regels en afspraken neer. Zo stellen we kinderen in staat om, binnen deze kaders, juist veel vrijheid te geven om te ontdekken wat ze willen en waar hun talenten liggen. Om kinderen te leren plannen en om de zelfstandigheid te vergroten, werken alle leerlingen met weektaken.

Ruimte

Wij geven elkaar de ruimte om te leren en om jezelf te zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Zo ontdekken ze hun talenten en leren ze keuzes te maken. In onze lessen leggen we vooral nadruk op het proces en minder op het eindproduct. Waar loopt een kind tegenaan? Waar is hulp bij nodig? Zo begrijpt een kind steeds beter waar hij aan werkt en waar hij naartoe wil.

Reflectie

Wij leren van onze ervaringen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze kunnen en wat ze nog moeilijk vinden. We voeren daarom minimaal 2 keer per jaar LeKi gesprekken (Leerkracht-Kind). In deze gesprekken bespreken leerkracht en kind ‘hoe het gaat’ en waar het kind graag aan zou willen werken in de komende periode. Kinderen voelen hierdoor dat zij eigenaar zijn van hun eigen leerproces.