Klachtenregeling

 

Ondanks al onze goede inzet en zorg kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de gang van zaken. Wij vinden het belangrijk dat u dit dan kenbaar maakt. Wij zullen uw klacht te allen tijde serieus behandelen. Volgens de klachtenprocedure van Talent Primair kunt u bij de volgende personen met uw klachten of opmerkingen terecht:

 -Bij de leerkracht van uw kind als het om problemen gaat die te maken hebben met uw kind. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u terecht bij de locatie directeur Laura Penseel, IB-er Karolien Verel of meerscholendirecteur Carolina van den Bouwhuijsen. Hij/zij zal dan in samenspraak met u en de leerkracht naar oplossingen zoeken.

 -Bij de directeur, Laura Penseel, als het om algemene zaken betreffende de school gaat.

 -Bij de interne vertrouwenspersonen wanneer het voor u een groot probleem is, waar naar uw mening te weinig aandacht aan geschonken wordt en waar geen oplossing voor gevonden wordt.  De interne vertrouwenspersonen zijn: Astrid van der Geest (werkdagen: maandag, dinsdag. donderdag en vrijdag) en Boris Verhaaf (werkdagen: maandag t/m vrijdag).  De intern vertrouwenspersoon geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en verwijst u, indien nodig, naar een extern vertrouwenspersoon. Dit zijn voor onze school mevr. Sonja Duetz en dhr. Hans van Holland. Zij zijn beiden gecertificeerd en werkzaam bij de CED groep. Zij hebben geheimhoudingsplicht.

Zij zijn bereikbaar via:
evp@cedgroep.nl
(010) 4071599
CED groep
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
Zij bekijken of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Zo niet, dan hebt u het recht om uw klacht schriftelijk bij het bestuur of De Landelijk Klachtencommissie te deponeren. Deze commissie is bereikbaar via:
info@onderwijsgeschillen.nl
(030) 2809590
Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie, Postbus 1300, 3508 AD Utrecht
Zie de  officiële klachtenregeling van Talent Primair.
Wij hebben een meldplicht bij seksueel geweld. Wij zijn wettelijk verplicht om het bevoegd gezag te informeren bij klachten over ontucht, aanranding of zedendelict door een medewerker t.a.v. een minderjarige leerling. Het bevoegd gezag is daarna verplicht om aangifte te doen bij de politie.